Bitvis ny medlemsbedrift i Norwegian Centre of Expertise Systems Engineering Kongsberg

Published: 12.Jan.2016

NCE Systems Engineering ønsker Bitvis AS velkommen som ny medlemsbedrift. Bitvis er et designsenter med spesiell kompetanse innen Embedded Software og FPGA.

http://nce-se.no/index.php/nyheter/bitvis_nytt_medlem