'FPGA development; – Full speed, but insufficient coordination ' (Elektronikk, Norw.)

Published: 19.Sep.2012

(article in Elektronikk 7/8 2012)

Vår introduksjon til en kommende serie med artikler om effektivitets- og kvalitetsforbedring innen FPGA-utvikling.

http://viewer.zmags.com/publication/0f7688e8#/0f7688e8/20 – Se side 20.